Fader okänd fick snabb lösning

När jag började släktforska så gjorde jag ju som de flesta och samlade ihop de närmsta släktingarna och förde in dem i min lilla databas. Ju mer information som blev tillgänglig desto mer kunde verifieras och bekräftas av kyrkböcker och andra register.

Men rätt så tidigt fann jag att det inte stod helt rätt till när det gällde fadern till min farfar. Min farfars föräldrar var aldrig gifta och de fick fyra barn. Men i kyrkböckerna så är det endast den yngste sonen som har båda föräldrarna angivna. De övriga tre har fadern antecknad som okänd.

Så jag har angivit den som sagts vara min farfars far som att han adopterade min farfar vilket ju har varit det närmaste som man har kunna komma sanningen.

Under väldigt många år så har detta nu varit den sanning som jag har accepterat och även om jag har undrat så har jag aldrig gjort några djupare dykningar och efterforskningar som har kunnat ta mig närmare sanningen. Iallafall inte förrän nu.

I söndags kväll så gick jag in på nätet och till Regionarkivet som har hand om, Göteborgs arkiv, där jag hittade en adress dit man kunde skicka frågor på sidan http://www.arkivnamnden.org/soka-och-forska/bestalla-handlingar

Jag beskrev mitt dilemma och angav de uppgifter jag hade om min farfar och hans mor samt att det fanns en person som uppfattades som fader samt hans namn.

Efter en liten stund så kom det ett automatiskt svar som berättade att det kunde vara långa svarstider då det ofta var hög belastning med många frågor.

Så gissa om jag blev förvånad när jag redan under måndagen vid 15-tiden får ett svar från Regionarkivet med ett bifogat utdrag ur BB-journalen för min farfars mor där det klart och tydligt anges att den uppgivna fadern är den man som har sagts vara min farfars far.

Närmare än såhär lär man väl inte komma om man inte för ett DNA-test med någon av de härstammar från den yngste brodern.

Nu tycker jag nog att vi kan fastställa att min farfars far verkligen hette Hjalmar och att han kan få gå från att vara adoptivfader till fader i mitt register.

Upprensning av webbplatsen och släktdatabasen

Efter att ha legat lite i träda så har hemsidan nu uppdaterats lite lätt. Gamla och helt inaktuella sidor har plockats bort, strukturen har omorganiserats en aning och länkar har gåtts igenom och uppdaterats.
Bytecode släktdatabas har uppdaterats till en aktuell version. Den stora förändringen här är att en del persondubbletter har plockats bort och ortsnamnen har normaliserats ytterligare.

Ett släktfoto med en oidentifierad person

För några år sedan så fick jag ett gammalt släktfoto. I mitten på främre raden så sitter man mormors far Carl Oskar Ågren. På hans vänstra sida sitter min mormor i en ljus dräkt. På hans högra sida sitter däremot en kvinna som det råder en del mystik kring.

Ett släktfoto på familjen Ågren
Ett släktfoto på familjen Ågren

Min mormors far var vid den här tiden skild men var ”tillsammans” med kvinnan på sin högra sida. Dock verkar det som om hennes namn eller identitet inte har satt tillräckligt starka avtryck för eftervärlden.

Efter att ha frågat omkring så tror vi att hon hette eller kallades ”Frida”. Men om man tittar i olika register så finns det inga uppgifter om att ”Frida” och Oskar har bott tillsammans. När Oskar avlider så bor han i Sösdala och där har han bott sedan mitten av 1940-talet.

Frida
Vem var ”Frida”?

Svar

Efter att ha slängt ut några förfrågningar på Facebook i grupper för Hässleholm och Sösdala så tog det inte lång tid innan detta mysterium var löst.

Jag la ut frågan mitt på dagen på lördagen och när jag vaknade på söndagen så hade inte bara namnet kommit till rätta utan jag hade dels fått svar från ett av Fridas barnbarn samt att en av Fridas döttrar hade identifierat vilka på bilden som var barn till Frida (däribland hon själv).

Så för att avslöja svaret så hette denna kvinna Frida Jönsson. Hon föddes Jönsdotter 1895-05-12 i Örkened.

Ett stort tack till alla inblandade för mycket snabb hjälp.

Roadmap för släktforskningsdatabasen

Roadmap, eller ”Vad är på gång”, för släktforskningsdatabasen.

Andrahandsuppgifter

Det finns en del andrahandsuppgifter och uppgifter som saknar kompletta datum. Dessa ska verifieras och kompletteras så att så många uppgifter som möjligt blir kompletta.

Återskapandet av källreferenser

Vid ett byte av programvara får något år sedan (i samband med att det gamla programmet kraschade) så försvann en mycket stor del av alla källreferenser. Detta problem kvarstod under en ganska lång tid vilket innebar att även nya källreferenser blev korrupta. Nu är problemen med källreferenserna lösta och nu återstår ”bara” att återställa uppgifterna (vilket i sig är en jätteuppgift då det är många tusen uppgifter som ska uppdateras).

Bieffekt

En liten bieffekt av att verifiera andrahandsuppgifter och att återskapa källreferenser är att antalet poster kommer att öka rätt markant. När jag för ett par dagar sedan följde upp tillväxten i databasen så visade det sig att för varje verifierad andrahandsuppgift så tillkom det två nya poster. (Detta var kanske inte en statistiskt säkerställd undersökning. Men det ger ändå en fingervisning om att antalet poster kommer att öka markant när man verifierar andrahandsuppgifter, speciellt de som härstammar från webbplatser som exempelvis DISByt.)

Ny databas och omindexerad databas

Nu ligger det en ny version av databasen uppe. Den är daterad 2012-06-26 och innehåller uppdateringar gjorda fram till och med 2012-06-27 (ja, jag vet att datumen inte matchar men det bjuder jag på 😉 )

Idag så har jag äntligen tagit tjuren vid hornen och omindexerat databasen. Under väldigt lång tid så har GEDCOM-exporten från Gramps misslyckats eftersom vissa index inte har varit unika i GEDCOM-filen.

Men nu så är alla index fixade och alla poster ska nu ha fått ett unikt id. Detta har dock en liten baksida. De index som inte följde Gramps ”standard” har fått ett nytt id vilket gör att dessa rent fysiskt inte heter samma sak som innan. Detta är visserligen inga större problem eftersom sökmotorerna anger referens till vilken version av databas som uppgiften kommer. Men om man använder systemets interna funktion och refererar till en gammal post utan att ange vilken version av databas man menar så kan det bli fel.

Men trots att det finns nackdelar så är fördelarna övervägande och det känns skönt att äntligen ”fått tummen ur”. Den omindexerade databasen finns dock inte upplagd publikt ännu utan kommer att läggas upp vid nästa uppdatering.

Google Alert – Ett bra verktyg för släktforskare

Med hjälp av Google Alert så kan man få reda på när ny information som matchar en viss sökning publiceras på internet. Detta innebär att man kan sätta upp filter som matchar personer som man söker efter och sedan låta Google vänta på att det publiceras ny information. När Google sedan hittar ny information så får man ett meddelande med en länk till var informationen publicerades.

Detta är en otroligt bra och smidig lösning som gör tidsödande sökningar efter ny information väldigt mycket enklare.

http://www.google.com/alerts

Uppdatering av släktdatabasen i april

Nu finns det en ny databas tillgänglig. Några småändringar och korrigeringar har skett samt att antalet personer nu har ökat till 17853.

Det mest notabla namnet som kom med nu var Gunnar Dafgård som grundade Gunnar Dafgård AB. Det släktmässiga avståndet mellan honom och mig innehåller bland annat tre giften så vi pratar utkanten av forskningen.

Som vanligt gäller att uppdateringar, korrigeringar och tillägg inte kan göras online. Så om du har information så maila mig på ged@bytecode.se.