Torsslow

Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Torsslow. Val av personens namn tar dig till den personens egen sida.

Namn Födelse Död
[I0013]    
Helfrid [I0011] 1831-01-15 1906-03-12
Mattias [I0009]    
Olof Ulrik [I0007] 1801-12-18 1881-09-01
Valborg [I0020] 1829-07-10 1911-08-28
Valfrid [I0014] 1855-02-20 1882-05-20