Persdotter, Anna

Namn vid födseln Persdotter, Anna [1] [2]
Gramps-ID I0005
Kön kvinna
Ålder vid död 58 år, 6 månader, 26 dagar

Händelser

Händelse Datum Plats Beskrivning Notiser Källor
Födelse beräknat 1776   Avled 58 år gammal 1834
 
Död 1834-07-27 Göteborgs Karl Johan (O)  
[3a]
Dödsorsak     Kolera
 
Begravning 1834-08-01 Göteborgs Karl Johan (O)  
[3a]

Familjer

Okänd Partner Rydberg, Anders [I0004]
  Barn
 1. , ? [I0006]

Berättelse

Utdrag ur obduktionsprotokollet:
"Protokoll öfver medico-legala besigtningarna af afledne Sjömannen And. Ryberg 52 år gammal och hans hustru Anna Persdotter 55 år.
På tillfrågan lemnades om dem följande uplysningar. Förleden lördag d. 26 Juli kl. 5 på morgonen gick mannen fullkomligt välmående hemifrån, efter att hafva förtärt caffe och 2ne supar. Sysselsatt vid sitt arbete, påkom emellan kl. 7 och 8 upkast och diarrhé jemte kramp i benen. Han blef genast kraftlös och hembars till sin boning kl. 9; magplågorna upphörde men han blev snart oredig och afled kl. ½ 4 e.m.
Hustrun hade varit åt staden på morgonen utan att hafva förtärt något; hade framsatt mat, för att äta, då folk kom, hembärande mannen. Hon blef vid åsyn häraf förfärad och afsvimmade, samt kräktes så fort hon drack något; öppningar hade hon icke. Kräkningarne upphörde på e.m. Hon var vid full sans intill sin död söndag morgon kl. 5."

Källhänvisningar

 1. Koleraoffer [S0004]
 2. Koleraoffer Göteborg [S0005]
 3. Göteborgs Karl Johan C:1 [S0003]
   • Sida: 423

Antavla

  1. Persdotter, Anna
   1. Rydberg, Anders
    1. , ?