Upprensning av webbplatsen och släktdatabasen

Efter att ha legat lite i träda så har hemsidan nu uppdaterats lite lätt. Gamla och helt inaktuella sidor har plockats bort, strukturen har omorganiserats en aning och länkar har gåtts igenom och uppdaterats.
Bytecode släktdatabas har uppdaterats till en aktuell version. Den stora förändringen här är att en del persondubbletter har plockats bort och ortsnamnen har normaliserats ytterligare.

Lördagar är en vilodag

Satt och tittade lite på statistiken för besöken till släktforskningsdatabasen och slogs av det faktum att det fanns en tydlig tendens. Under lördagarna så faller besöksnivåerna drastiskt.

Nu är det ju inte frågan om en statistiskt säkerställd tendens eftersom statistiken bara omfattar de två första veckorna av 2014 men trots det kan man läsa av en tydlig skillnad på besöksmängden för lördagar. Antalet besökare på fredagar och söndagar är i stort sett identiska medan lördagarna ligger på nära hälften av antalet besök i förhållande till de intilliggande dagarna.

Upprensningen börjar bli klar

Då börjar vi se slutet i tunneln när der gäller omstruktureringen av hemsidorna.

Släktforskning

http://www.bytecode.se
Webbplatsen innehåller nu information och relevant material om släktforskning.

Släktforskningswebbplatsen

http://tree.bytecode.se
Efter flytten från phpGEDView så körs numera släktforskningsdatabasen i Webtrees

Träning och tävling

http://www.ultrix.se
Innehåller numera information som relaterar till träning och tävling.

Programmering och utveckling

http://www.delith.org
Programmering och utveckling har flyttat över till webbplatsen DELiTH som faktiskt är min äldsta domän.

Övrigt om mig

http://www.antisprinter.se
För att få lite utrymme att skriva och tänka fritt på en hemsida så finns nu Antisprinter. Denna webbplatsen har inga begränsningar för sitt innehåll.

Facebook

Upprensningen bland vännerna i vänlistan är i stort sett klar.

phpGEDView utbytt mot webtrees för Bytecode

Utvecklingen för phpGEDView avstannade och det har inte släppts någon uppdatering sedan 2011-01-14 samt att den som var huvudansvarig för projektet lämnade vilket inte känns som en stabil utvecklingsriktning. Så under hösten började jag titta efter en produkt som skulle kunna ersätta med likvärdiga funktioner. Det visade sig då att phpGEDView-projektet hade forkats och fortsatt utvecklingen under namnet webtrees där för övrigt en av huvudutvecklarna phpGEDView även finns med.

Så från och med 2013-12-30 är det webtrees som kör databasen för släktforskningsdatabasen Bytecode. Även adressen har förändrats från www.bytecode.se/ged till tree.bytecode.se. Jag har dock lagt in ett filter på den gamla adressen som gör att majoriteten av alla gamla länkar kommer att ledas om till den nya databasen.

En förändring som gjorts är att den nya databasen kommer inte att finnas i flera olika versioner. I den gamla databasen så lades nya versioner upp som en ny separat databas vilket gjorde att gamla versioner fortfarande fanns tillgängliga. Detta innabar att även gamla och rättade fel fanns kvar och var sökbara via sökmotorer. I den nya databasen så finns det endast en version uppe och det är den senaste och mest uppdaterade.

Släktforskningsdatabasen rullar på

Den 25 november 2013 började jag mäta trafiken till släktforskningsdatabasen Bytecode GED och kan idag konstatera att den har haft över 10 000 besök och nästan 50 000 sidvisningar vilket är långt mer än vad jag hoppats på när jag började mäta.

Nu har uppdelningen av webbplatserna påbörjats och programmeringsdelarna har flyttat till www.delith.org, träningsdelarna håller på att flyttas till www.ultrix.se.

Den största förändringen på denna webbplatsen är att temat är utbytt så att alla tre webbplatserna kör på samma tema och ser likadana ut.

Dags för en större förändring

Släktforskningsdatabasen använder sig av verktyget phpGedView som visar släktforskningsdatabaser. Men tyvärr så verkar utvecklingen av systemet ha avstannat och den senaste uppdateringen gjordes 2011. Så nu har jag beslutat mig för att flytta över forskningen till ett nytt system som heter WebTrees. Det kommer inte att innebära speciellt stora skillnader eftersom WebTrees baserar sig på phpGedView men man har uppdaterat systemet och plockat bort lite buggar.

Själva adressen kommer även den att förändras och man kommer att komma åt databasen via http://tree.bytecode.se

Gamla länkar som finns registrerade på exempelvis Google kommer i möjligaste mån att konverteras så att man trots allt landar på ungefär rätt plats.

I ett senare skede kommer jag att försöka göra den gamla webbplatsen tillgänglig eftersom den innehåller historik som kanske kan vara av intresse.

DISByt och besökare till hemsidan

I och med att databasen passerade 20 000 personposter så uppdaterades databasen på hemsidan samtidigt som det skickades in ett nytt utdrag till DISByt. Detta utdrag registrerades och lades in den 4:e februari så nu finns det relativt färska uppgifter även på DISByt.

Hemsidans databas har sedan mätningarna påbörjades i slutet av november stadigt ökat i trafik och troligtvis kommer två milstolpar att passeras under den kommande helgen. Redan idag finns det chans att den 15 000:e sidvisningen sker och senare under helgen kommer troligtvis den 2 000:e unike besökaren att besöka databasen.

I dagsläget så besöks databasen av ungefär 45 besökare och det visas ungefär 250 sidor varje dag att jämföras med i november då det kom in ungefär 15-20 besökare och det visades ungefär 70-80 sidor varje dag.