Upprensning av webbplatsen och släktdatabasen

Efter att ha legat lite i träda så har hemsidan nu uppdaterats lite lätt. Gamla och helt inaktuella sidor har plockats bort, strukturen har omorganiserats en aning och länkar har gåtts igenom och uppdaterats.
Bytecode släktdatabas har uppdaterats till en aktuell version. Den stora förändringen här är att en del persondubbletter har plockats bort och ortsnamnen har normaliserats ytterligare.

Ny databas och omindexerad databas

Nu ligger det en ny version av databasen uppe. Den är daterad 2012-06-26 och innehåller uppdateringar gjorda fram till och med 2012-06-27 (ja, jag vet att datumen inte matchar men det bjuder jag på 😉 )

Idag så har jag äntligen tagit tjuren vid hornen och omindexerat databasen. Under väldigt lång tid så har GEDCOM-exporten från Gramps misslyckats eftersom vissa index inte har varit unika i GEDCOM-filen.

Men nu så är alla index fixade och alla poster ska nu ha fått ett unikt id. Detta har dock en liten baksida. De index som inte följde Gramps ”standard” har fått ett nytt id vilket gör att dessa rent fysiskt inte heter samma sak som innan. Detta är visserligen inga större problem eftersom sökmotorerna anger referens till vilken version av databas som uppgiften kommer. Men om man använder systemets interna funktion och refererar till en gammal post utan att ange vilken version av databas man menar så kan det bli fel.

Men trots att det finns nackdelar så är fördelarna övervägande och det känns skönt att äntligen ”fått tummen ur”. Den omindexerade databasen finns dock inte upplagd publikt ännu utan kommer att läggas upp vid nästa uppdatering.

Uppdatering av släktdatabasen i april

Nu finns det en ny databas tillgänglig. Några småändringar och korrigeringar har skett samt att antalet personer nu har ökat till 17853.

Det mest notabla namnet som kom med nu var Gunnar Dafgård som grundade Gunnar Dafgård AB. Det släktmässiga avståndet mellan honom och mig innehåller bland annat tre giften så vi pratar utkanten av forskningen.

Som vanligt gäller att uppdateringar, korrigeringar och tillägg inte kan göras online. Så om du har information så maila mig på ged@bytecode.se.

Nystart för hemsidan

Jag började med släktforskningen under årsskiftet 2005-2006 och har sedan dess byggt upp en mindre databas innehållandes ungefär 14600 personer. Den gamla hemsidan var väldigt knapphändig på uppgifter och underhållet var väl minst sagt undermåligt.

Så nu drar jag istället igång en ny och uppdaterad hemsida som ska få lite mer uppdaterad och aktuell information.