Registersamlingar

DDSS – Demografisk Databas Södra Sverige

  • Avskrifter av kyrkoregister (Födda/Vigda/Döda) för Skåne och Blekinge
  • Vigselregister för Halland

Själva registret är tyvärr inte heltäckande och har inte uppdaterats sedan 2010-10-15 och någon framtida uppdatering är inte heller aviserad (uppgiften härstammar från 2012-03-27). Registret innehåller totalt nästan 1,5 miljoner poster och är ofta väldigt nyttig att använda som hjälp för att bland annat söka födda, vigda och döda i Skåne och Blekinge.
DDSS – Demografisk Databas Södra Sverige

Släktdata

Släktdata

Rotemansarkivet

Rotemansarkivet innehåller uppgifter för personer som haft en permanent adress (i vissa rotar) i Stockholm under perioden 1878 – 1926.
Rotemansarkivet

Mantalsregister – Stockholm

Mantalsregistret innehåller uppgifter från den dåvarande skattemyndigheten vid slutet av respektive år.
Mantalsregister – Stockholm

Allmänna barnhuset – Stockholm

Innehåller uppgifter om barn som varit placerade i barnhem eller fosterhem.
Allmänna barnhuset – Stockholm

Mantalsregister – Stockholm 1901-1935

Mantalsregister 1901 – 1935 innehåller det digitaliserade mantalsregistret för Stockholms stad för åren 1901, 1905, 1911, 1915, 1921, 1925, 1930 och 1935.
Mantalsregister – Stockholm 1901-1935

Centrala Sodatregistret

Centrala Sodatregistret

NAD – Nationella Arkiv Databasen

Innehåller bland annat Svenskt Diplomatariums huvudkartotek över medeltidsbreven, SDHK, och Svenskt biografiskt lexikon, SBL.

NAD – Nationella Arkiv Databasen

SLHD .- Svensk Lokalhistorisk Databas

SLHD – Svensk Lokalhistorisk Databas

Internationella databaser

Family Search

Mormonernas databas

Family Search