Register på CD & DVD

Svenska befolkningsräkningar

Sveriges befolkning 1880

En databas innehållande nästan 4.6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1880. Informationen kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.

Informationen innehåller namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning 1890

En databas innehållande nästan 4.8 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1890. Informationen kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.

Informationen innehåller namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning 1900

En databas innehållande nästan 5.2 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1900. Informationen kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.

Informationen innehåller namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning 1910

En databas innehållande nästan 5.6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1910. Informationen kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder.

Informationen innehåller namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning 1970

En databas innehållande nästan 8.1 miljoner människor som var skrivna i Sverige i november 1970.

Informationen innehåller namn, boendeort och församling, födelsedatum och församling, boende i samma hushåll, boende i samma fastighet samt boende i samma område.

Sveriges befolkning 1980

En databas innehållande nästan 8.3 miljoner människor som var skrivna i Sverige i november 1980.

Informationen innehåller  namn, boendeort och församling, födelsedatum och församling, boende i samma hushåll samt boende i samma fastighet.

Sveriges befolkning 1990

En databas innehållande nästan 8.6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i november 1990.

Informationen innehåller namn, boendeort och församling, födelsedatum och församling, civilstånd med eventuellt ändringsdatum, boende i samma fastighet samt boende i samma område.

Register över avlidna och begravda

Sveriges Dödbok 6 – 1901-2013

En databas med nästan 9.3 miljoner avlidna i Sverige under tiden 1901 – 2013.

Informationen innehåller namn, boendeadress och församling, födelsedatum och församling, dödsdatum och församling, datum för civilståndsförändring

Begravda i Sverige 2

En databas med nästan 6.4 miljoner begravda på cirka 3000 kyrkogårdar i Sverige.

Informationen innehåller namn, titel, begravningsplats, begravningsdatum samt i vissa fall dödsdatum och födelsedatum.


Handla dessa register online

Befolkningsskivorna kan köpas från Rötterbokhandeln
Sveriges Dödbok 6 kan köpas från Rötterbokhandeln
Begravda i Sverige 2 kan köpas från Rötterbokhandeln