Uppdaterad databas

Då har databasen Släktforskningsdatabasen Bytecode åter uppdaterats. Nu innehåller den 23784 personer och framstegen sker kontinuerligt.

Tack vare den ökade tillgången på ”moderna” uppgifter (läs fram till och med 1943) så har gapet fram till 1970 minskats avsevärt. Det är många familjer som har kunnat kompletteras med ättlingar fram till nutid.

Ättlingar till Johannes Baaz född 1744-05-21 i Bankeryd

Nu tänkte jag intensifiera arbetet med ättlingarna till Johannes Baaz född 1744-05-21 i Bankeryd. I nuläget så finns i stort sett alla som hette Baaz (eller någon av stavningsvarianterna) vid sekelskiftet 1900 med i databasen. Men nu ska arbetet fortsätta med att försöka dokumentera så många ättlingar som möjligt. I skrivande stund genererade den kortfattade ättlingsrapporten i Gramps en lista som var nästan 16,5 sidor lång.

Det skulle vara kul om man lyckades få till den mest kompletta ättlingstavlan för Johannes Baaz som finns tillgänglig.

Anforskning eller stamforskning

Inom släktforskningen så finns det två huvudsakliga sätt att forska på när man inriktar sig på personer och dess släktskap. Antingen utgår man från en person och sedan följer man dess föräldrar tillbaka i tiden, så kallad anforskning. Eller så utgår man från en person och följer barnen och dess barn osv, så kallad stamforskning eller ättlingsforskning.

Men ibland kan det också vara intressant att smyga sig ut åt sidan om man säger så och forska på ingifta personer och dess släkt. Det viktigaste är att man inte tappar fokus på det man egentligen känner att man har som mål med forskningen.

Vem har då facit för vad som är rätt typ av forskning för just dig? Jo, det svaret är rätt enkelt. När du själv hittar en form av forskning som ger dig tillfredsställelse så är du på rätt spår. För något egentligt rätt eller fel finns inte.

Lördagar är en vilodag

Satt och tittade lite på statistiken för besöken till släktforskningsdatabasen och slogs av det faktum att det fanns en tydlig tendens. Under lördagarna så faller besöksnivåerna drastiskt.

Nu är det ju inte frågan om en statistiskt säkerställd tendens eftersom statistiken bara omfattar de två första veckorna av 2014 men trots det kan man läsa av en tydlig skillnad på besöksmängden för lördagar. Antalet besökare på fredagar och söndagar är i stort sett identiska medan lördagarna ligger på nära hälften av antalet besök i förhållande till de intilliggande dagarna.

Upprensningen börjar bli klar

Då börjar vi se slutet i tunneln när der gäller omstruktureringen av hemsidorna.

Släktforskning

http://www.bytecode.se
Webbplatsen innehåller nu information och relevant material om släktforskning.

Släktforskningswebbplatsen

http://tree.bytecode.se
Efter flytten från phpGEDView så körs numera släktforskningsdatabasen i Webtrees

Träning och tävling

http://www.ultrix.se
Innehåller numera information som relaterar till träning och tävling.

Programmering och utveckling

http://www.delith.org
Programmering och utveckling har flyttat över till webbplatsen DELiTH som faktiskt är min äldsta domän.

Övrigt om mig

http://www.antisprinter.se
För att få lite utrymme att skriva och tänka fritt på en hemsida så finns nu Antisprinter. Denna webbplatsen har inga begränsningar för sitt innehåll.

Facebook

Upprensningen bland vännerna i vänlistan är i stort sett klar.

phpGEDView utbytt mot webtrees för Bytecode

Utvecklingen för phpGEDView avstannade och det har inte släppts någon uppdatering sedan 2011-01-14 samt att den som var huvudansvarig för projektet lämnade vilket inte känns som en stabil utvecklingsriktning. Så under hösten började jag titta efter en produkt som skulle kunna ersätta med likvärdiga funktioner. Det visade sig då att phpGEDView-projektet hade forkats och fortsatt utvecklingen under namnet webtrees där för övrigt en av huvudutvecklarna phpGEDView även finns med.

Så från och med 2013-12-30 är det webtrees som kör databasen för släktforskningsdatabasen Bytecode. Även adressen har förändrats från www.bytecode.se/ged till tree.bytecode.se. Jag har dock lagt in ett filter på den gamla adressen som gör att majoriteten av alla gamla länkar kommer att ledas om till den nya databasen.

En förändring som gjorts är att den nya databasen kommer inte att finnas i flera olika versioner. I den gamla databasen så lades nya versioner upp som en ny separat databas vilket gjorde att gamla versioner fortfarande fanns tillgängliga. Detta innabar att även gamla och rättade fel fanns kvar och var sökbara via sökmotorer. I den nya databasen så finns det endast en version uppe och det är den senaste och mest uppdaterade.