Ivar och Cathrina i Rödbo

I början av släktforskningen så kändes det viktigast att samla ihop så många ”släktingar” som möjlig i databasen. Men efter ett tag så övergick det snarare till att verifiera tidspunkter för födelse och död för så många som möjligt. Detta i sin tur betydde att man kom betydligt mycket närmre de personer som förut bara varit en post i databasen.

Ett exempel på hur det går till att hitta rätt bland allt utgår från den äldste sonen till Sven Jansson Starkbeck och hans hustru Brita Jonasdotter, Ivar, från Rödbo. Det som nu kommer är en historia som bygger vidare på den information som jag hade från början. När vi börjar så har jag i princip bara kunskap om att sonen har ett namn och ett födelseår.

Sven Jansson Starkbeck (eller Starkbäck som det ibland står) är rotebåtsman från Säve. Han är gift med Brita Jonasdotter och min första kontakt med familjen är i husförhörslängderna i Rödbo där famijen bor med sina fem barn. Ivar är född 1802, Olaus är född 1805, Anders är född 1810, Andreas är född 1812 och Johannes som är född 1817.

Anders, Andreas och Johannes är födda i Rödbo och deras födelsenotiser hittar jag snabbt i födelseboken. Men för Ivar och Olaus är det lite värre. De saknar födelseuppgifter i Rödbo och efter en del sökande så hittar jag inflyttningsnotisen i Kungälv B:1 (bild 8 i ADOnline, AID: v2007.b8) den 30 maj 1805:
”Rotebåtsm. Sven Jansson Starkbeck med hustru og 2ne barn från Säfve”

Så Ivar och Olaus (de två äldsta barnen) är alltså inte födda i Rödbo utan i Säve. Men när man då börjar leta efter kyrkböckerna i Säve så finner man att dessa till stor del försvunnit i en brand.

 

Ivar gifter sig senare med Cathrina och de får fem barn. Anna Brita, Sara, Johanna, Frederica och Sven. Men det är här som bryderierna börjar på riktigt. Att man inte httar födelsenotiser och vigselnotis för Ivars föräldrar är ju inte så konstigt med tanke på att dessa dels finns i kyrkböckernas tidiga delar samt att mycket av den informationen fanns i Säves kyrkböcker som bruttnit upp. Men att man inte hittar mer information om Ivars hustru Cathrina som ska vara född 1805 i Rödbo förbryllar mig.

För att hitta mer information så plöjer jag igenom vigslarna för Rödbo och försöker finna Ivar och Cathrina. På sidan 42 i Kungälv E:1 (ADOnline AID: v2019.b25.s43) den 1 januari 1828 så får jag (nog) napp. (Lysning skedde 1827 så deras vigsel står noterad under 1827)
”Drängen Ivar Svensson på Gullö Slätt o hemmadotren Catrina Öijersdotter i Östergl”
Ivars ålder är här angiven till 22 år och Cathrinas ålder till 24 år. Detta gör att det hela känns väldigt fel. Enligt husförhörslängden så ska Cathrina vara född 1805 och Ivar 1802. Så vid vigseltillfället bör Ivar ha varit 25 år och Cathrina 22 år.

När Ivars första dotter, Anna Brita, föds 1828-03-18 (Kungälv C:2 sidan 336 ADOnline AID: v2013.b167.s337) så står Ivar Svensson som fader men det finns ingen moder upptagen. Däremot så finns där bland faddrarna en person vid namn Jacob Öijersson från Östergården.

Nu har vi två indikationer på att Cathrinas namn är Öijersdotter. Så nu över till födelseboken för att hitta någon Cathrina som är född i Rödbo med en fader som heter Öijer. Efter lite letande så hittar jag Kungälv C:2 sidan 44 (ADOnline AID: v2013.b28.s45). Där finns Catharina född 19 januari 1800 till föräldrarna Öijer Olofsson och Anna Christina? Jacobsdotter (36 år).

Men nu så står jag med dilemmat att ha tre olika födelseår för Cathrina. Födelsenotisen (om det nu är rätt person) säger 1800, vigselnotisen antyder 1803 och husförhörslängderna säger 1805. Den enda säkra tidsuppgiften är ju födelsenotisen men den är ju i gengäld osäker eftersom jag inte är säker på att det är rätt person.