Fadern till Ellen Cecilia Nilsson

Ellen Cecilia Nilsson föddes 1881-08-06 i Göteborgs Domkyrkoförsamling. Modern var Anna Sofia Nilsson medan fadern var okänd.

Anna Sofia Nilsson var född 1858-11-19 och var dotter till Lars Nilsson och Maria Fredrika Baaz.

Här är uppgifterna och tankarna i sökandet efter den okände fadern.

Grunduppgifter för Ellen Cecilia Nilsson

Född 1881 6/8
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) C:15 (1880-1883) Bild 820 / sid 78 (AID: v33245a.b820.s78, NAD: SE/GLA/13180)

Konfirmerad 1896 4/4
Göteborgs Gamlestad (O) DI:2 (1895-1910) Bild 140 / sid 10 (AID: v338051.b140.s10, NAD: SE/GLA/13182)

Moderns rörelser i kyrkböcker

Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:6 (1847-1883) Bild 15 / sid 495 (AID: v35182.b15.s495, NAD: SE/GLA/13180)
Flyttar till Pauli 83 1/5
Personalförteckning 1847-1883, innehåller samma uppgift som i AIa:14

Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIa:14 (1875-1883) Bild 218 / sid 214 (AID: v35190.b218.s214, NAD: SE/GLA/13180)
Flyttar till Pauli 83 1/5
Personalförteckning 1875-1883, innehåller samma uppgift som i AIa:6

———————————————
Göteborgs Gamlestad (O) AI:7 (1890-1897) Bild 93 / sid 83 (AID: v34962.b93.s83, NAD: SE/GLA/13182)
(Finns notering för Ellen Cecilia: Fattigvården betalar 5 kr i månaden)
Flyttar 95 4/3 till Domkyrkoförsamlingen
———————————————

Inflyttad Masthugg/Oscar Fredrik 02 8/2
Göteborgs Oscar Fredrik (O) AIIa:17 (1899-1907) Bild 73 / sid 2469 (AID: v82498.b73.s2469, NAD: SE/GLA/13189)

Göteborgs Oscar Fredrik (O) BII:2 (1895-1905) Bild 323 / sid 638 (AID: v82538.b323.s638, NAD: SE/GLA/13189)

Inflyttade Domkyrko 03 16/2
Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) AIIa:35 (1899-1907) Bild 11 / sid 9457 (AID: v82258.b11.s9457, NAD: SE/GLA/13180)

Göteborgs Domkyrkoförsamling (O) BIIa:5 (1901-1907) Bild 125 / sid 121 (AID: v82293.b125.s121, NAD: SE/GLA/13180)

Inflyttad Gamlestad 04 12/2
Göteborgs Gamlestad (O) AIIa:2 (1898-1909) Bild 489 / sid 980 (AID: v82161.b489.s980, NAD: SE/GLA/13182)

Göteborgs Gamlestad (O) BI:2 (1895-1910) Bild 315 / sid 308 (AID: v82181.b315.s308, NAD: SE/GLA/13182)

Inflyttad Masthugget 05 27/1
Göteborgs Oscar Fredrik (O) AIIa:22 (1899-1907) Bild 12 / sid 3408 (AID: v82503.b12.s3408, NAD: SE/GLA/13189)

Göteborgs Masthugg (O) AIIa:4 (1908-1920) Bild 135 / sid 731 (AID: v82460.b135.s731, NAD: SE/GLA/15467)

Göteborgs Masthugg (O) BII:1 (1908-1937) Bild 13 / sid 20 (AID: v82471.b13.s20, NAD: SE/GLA/15467)

Inflyttade Karl Johan 08 7/5
Göteborgs Karl Johan (O) AIIa:9 (1900-1910) Bild 106 / sid 2102 (AID: v82326.b106.s2102, NAD: SE/GLA/13186)

Göteborgs Karl Johan (O) AIIa:12 (1910-1919) Bild 42 / sid 836 (AID: v82329.b42.s836, NAD: SE/GLA/13186)

 

Bouppteckning för Anna Sofia Nilsson

Boupteckning – Register

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) BouReg:3 (1901-1947) Bild 70 / sid 1007 (AID: v762681.b70.s1007, NAD: SE/GLA/14055)

Bouppteckning

Göteborgs rådhusrätt och magistrat. Första avdelningen efter 1901. (O) EIIIa:115 (1926-1926) Bild 3640 / sid 438 (AID: v561966.b3640.s438, NAD: SE/GLA/14055)

År 1926 den 18 juni förrättades
bouppteckning efter Timmermannen
Gustaf Reinhold Grankvists hustra Anna
Sofia, född Nilsson, som, född den 19 no-
vember 1858, aflidit den 12 april 1926 och
efterlämnat jämte änkemannan såsom
arfvinge i ett föregående äktenskap med
förut aflidne Sågoverksarbetaren Charles
Verner Johansson födda:
dottern Ellen Cecilia Olsson, gift med
Förmannen Janne Olsson här-
städes.
Härvid inställde sig fru Olsson per-
sonligen jämväl såsom befullmäktigadt om-
bud för änkemannen, samt uppgaf boet å
änkemannens vägnar sålunda:
1 divanbord 1.50
1 byrå 3
1 chiffoniér 2
1 fönsterbord -50
1 stoppad soffa 2
1 nattduksbord -50
1 komod 1
4 stolar 2
1 väggur 2
Transport 14.50
Diverse
2 ringar 15
Div gångkläder }
Div linne } 15
Div sängkläder }
Div husgerågssaker 5 35
Fordringar
af Aktiebolaget Göteborgs Bank
enl Sparkasseräkning nr 3582,
jämte ränta 1,398.58
af Göteborgs Sparbank, enl mot-
bok, jämte ränta 510 1,908.58
Summa Tillgångar Kronor 1,958.08
Skulder
Uppteckningsprovision 9.72
Begrafningskostnader 500
Summa Skulder Kronor 509.72
Behållning Kronor 1,448.36
Att allt är riktigt uppgifvet och ingen-
ting med vetskap eller vilja undandoldt, be-
jräftas under edlig förpliktelse
Göteborg som ofvan
Ellen Olsson
På ämbetets vägnar:
Oskar Broberg Arthur Josephsson

 

Spåret Charles Robert Johansson Werner

Möjlig potentat till faderskapet.

Charles Robert Johansson kallar sig Werner. Född 1860-05-15 i Göteborgs Domkyrkoförsamling.
Avlider 1891-02-26 på sjukhus i Montreal, Kanada (fortfarande skriven i Sverige).

Födelsenotis

Örgryte (O) C:2 (1783-1860) Bild 207 / sid 407 (AID: v27594.b207.s407, NAD: SE/GLA/13678)

Dödsnotis

Göteborgs Gamlestad (O) F:1 (1883-1894) Bild 44 (AID: v34968.b44, NAD: SE/GLA/13182)

I husförhörslängder

Göteborgs Gamlestad (O) AI:1 (1883-1883) Bild 59 (AID: v34956.b59, NAD: SE/GLA/13182)
Göteborgs Gamlestad (O) AI:2 (1883-1887) Bild 326 / sid 316 (AID: v34957.b326.s316, NAD: SE/GLA/13182)
Göteborgs Gamlestad (O) AI:6 (1888-1889) Bild 231 / sid 476 (AID: v34961.b231.s476, NAD: SE/GLA/13182)

Resonemang

Charles Robert Johansson Werner är en av få personer som har en kombination av namn som stämmer överens med vad som står i Anna Sofias bouppteckning. Då det har gått över 30 år så är det inte orimligt att namnet Robert har fallit i glömska och det som man skulle kunna tolka som ett förnamn i bouppteckningen, Verner, egentligen är ett efternamn.
Åldersmässigt så stämmer han väl in då han bara är ca 18 månader yngre än Anna Sofia och var över 20 år gammal vid tillkomsten av Ellen.