Ättlingar till Johannes Baaz född 1744-05-21 i Bankeryd

Nu tänkte jag intensifiera arbetet med ättlingarna till Johannes Baaz född 1744-05-21 i Bankeryd. I nuläget så finns i stort sett alla som hette Baaz (eller någon av stavningsvarianterna) vid sekelskiftet 1900 med i databasen. Men nu ska arbetet fortsätta med att försöka dokumentera så många ättlingar som möjligt. I skrivande stund genererade den kortfattade ättlingsrapporten i Gramps en lista som var nästan 16,5 sidor lång.

Det skulle vara kul om man lyckades få till den mest kompletta ättlingstavlan för Johannes Baaz som finns tillgänglig.

Anforskning eller stamforskning

Inom släktforskningen så finns det två huvudsakliga sätt att forska på när man inriktar sig på personer och dess släktskap. Antingen utgår man från en person och sedan följer man dess föräldrar tillbaka i tiden, så kallad anforskning. Eller så utgår man från en person och följer barnen och dess barn osv, så kallad stamforskning eller ättlingsforskning.

Men ibland kan det också vara intressant att smyga sig ut åt sidan om man säger så och forska på ingifta personer och dess släkt. Det viktigaste är att man inte tappar fokus på det man egentligen känner att man har som mål med forskningen.

Vem har då facit för vad som är rätt typ av forskning för just dig? Jo, det svaret är rätt enkelt. När du själv hittar en form av forskning som ger dig tillfredsställelse så är du på rätt spår. För något egentligt rätt eller fel finns inte.

phpGEDView utbytt mot webtrees för Bytecode

Utvecklingen för phpGEDView avstannade och det har inte släppts någon uppdatering sedan 2011-01-14 samt att den som var huvudansvarig för projektet lämnade vilket inte känns som en stabil utvecklingsriktning. Så under hösten började jag titta efter en produkt som skulle kunna ersätta med likvärdiga funktioner. Det visade sig då att phpGEDView-projektet hade forkats och fortsatt utvecklingen under namnet webtrees där för övrigt en av huvudutvecklarna phpGEDView även finns med.

Så från och med 2013-12-30 är det webtrees som kör databasen för släktforskningsdatabasen Bytecode. Även adressen har förändrats från www.bytecode.se/ged till tree.bytecode.se. Jag har dock lagt in ett filter på den gamla adressen som gör att majoriteten av alla gamla länkar kommer att ledas om till den nya databasen.

En förändring som gjorts är att den nya databasen kommer inte att finnas i flera olika versioner. I den gamla databasen så lades nya versioner upp som en ny separat databas vilket gjorde att gamla versioner fortfarande fanns tillgängliga. Detta innabar att även gamla och rättade fel fanns kvar och var sökbara via sökmotorer. I den nya databasen så finns det endast en version uppe och det är den senaste och mest uppdaterade.

Släktforskningsdatabasen rullar på

Den 25 november 2013 började jag mäta trafiken till släktforskningsdatabasen Bytecode GED och kan idag konstatera att den har haft över 10 000 besök och nästan 50 000 sidvisningar vilket är långt mer än vad jag hoppats på när jag började mäta.

Nu har uppdelningen av webbplatserna påbörjats och programmeringsdelarna har flyttat till www.delith.org, träningsdelarna håller på att flyttas till www.ultrix.se.

Den största förändringen på denna webbplatsen är att temat är utbytt så att alla tre webbplatserna kör på samma tema och ser likadana ut.

Dags för en större förändring

Släktforskningsdatabasen använder sig av verktyget phpGedView som visar släktforskningsdatabaser. Men tyvärr så verkar utvecklingen av systemet ha avstannat och den senaste uppdateringen gjordes 2011. Så nu har jag beslutat mig för att flytta över forskningen till ett nytt system som heter WebTrees. Det kommer inte att innebära speciellt stora skillnader eftersom WebTrees baserar sig på phpGedView men man har uppdaterat systemet och plockat bort lite buggar.

Själva adressen kommer även den att förändras och man kommer att komma åt databasen via http://tree.bytecode.se

Gamla länkar som finns registrerade på exempelvis Google kommer i möjligaste mån att konverteras så att man trots allt landar på ungefär rätt plats.

I ett senare skede kommer jag att försöka göra den gamla webbplatsen tillgänglig eftersom den innehåller historik som kanske kan vara av intresse.

Mars månads uppdatering av släktforskningsdatabasen

Så har det åter blivit dags att uppdatera släktforskningsdatabasen. Den här gången ger uppdateringen tillgång till 20 585 personer, 6 514 familjer, 33 573 händelser och 1 974 platser.

Eftersom jag är sparsam av mig så uppdateras inte den befintliga databasen utan det tillkommer en ny. På detta sätt så kan man gå tillbaka i gamla databaser och se tidigare uppgifter (exempelvis kan rättade felaktigheter synas om de verkligen blev rätt och vilken information som fanns tidigare). MEN det finns ett litet problem med att spara på det gamla. Om man inte ser till att befinna sig i den nya databasen så kan man se gammal information. Så se till att det står 2013-03-19 uppe till vänster under phpGedView-loggan.