Sjukdomar

Sjukdomsterm Förklaring
Almsveda Bältros
Andtäppa Astma
Apolexi Slaganfall
Barnasjuka Engelska sjukan
Bleksot Blodbrist
Blodsjuka Dysenteri
Blodslag Hjärnblödning
Brottfall Epilepsi
Brännsjuka Feber
Bröstfeber Lunginflammation
Bröstkvav Astma
Bröstsjuka Tuberkulos
Bukrev Magåkommor
Bälgarev Magsjukdom
Engelska sjukan D-vitaminbrist
Fallandesot Epilepsi
Fluss Katarr
Fläckfeber Feber, tyfus
Franska sjukan Syfilis
Fång Magplågor
Gikt Reumatisk sjukdom
Gulsot Gallsjukdom
Halstäppa Halsfluss
Hetsig sjukdom Feber
Huvudsot, -sjuka Hjärnhinneinflammation
Håll och styng Lunginflammation
Häfta Förstoppning
Innanrev Kolik
Innansjuka Diarré, magvärk
Insot Magplåga
Koppor Smittkoppor
Kvav Andtäppa
Ledsjuka Gikt
Lilla pestan Mässlingen
Lungsot Tuberkulos
Magfång Tarmvred
Magrev Kolik
Magsot Magsjukdom
Maran Astma
Maskbett Ormbett
Masl, massel Utslag, mässling
Mjältesjuka Melankoli
Moderpassion/Hysteria Känsloutbrott, kramper, förlamningar, okänslighet, dåningar, kan börja skratta eller gråta. Det kan bero på mask eller annan magsjukdom.
Morbilli Mässlingen
Nervfeber Tyfus
Obstruktion Förstoppning
Pneumoria Lunginflammation
Pleuresi Lunginflammation
Quaf Andtäppa
Rakitis Engelska sjukan
Rev Kolik
Rödsot Dysenteri
Rötfeber Kallbrand
Slag Hjärnblödning eller hjärtslag
Slag barn Hjärtsprång vilket innebär anfall, som kan bero på förstoppning, mask, dålig mjälk eller maginfluensa.
Spanska sjukan Epidemisk influensa
Stenpassion Njursten, gallsten
Stickfluss Astma
Stranguri Urinstämma vilet innebär smärtsam, droppvis skeende urinering
Strupsjuka Difteri
Svinnsot Tuberkulos
Tandslag D-vitaminbrist eller feberkramper
Torsk Beläggning i munhålan pga bakterie eller virus. Blåsor gör att man inte kan äta.
Trånsjuka Tuberkulos
Tvinsot Avtynande
Utsot Diarré
Vattusot Vattensvullnad, ödem
Ältan Engelska sjukan, tärande sjukdom
Älvablåsten Nässelfeber