Namn

”Latinisering” av namn

Förnamn

Anders – Andreas, Andreae
Barbro – Barbara
Erik – Ericus
Folke – Fulco
Fredrik – Fredericus
Ludvig – Ludovicus
Karl – Carolus
Knut – Canatus, Canutus
Nils – Nicolaus
Olof – Olaus
Sten – Steno
Vilhelm – Gulielmus

Efternamn

Eriksson – Erici
Olsson – Olai
Svensson – Svenonius

Namngivning av barn

Det finns givetvis ingen regel som bestämmer hur föräldrarna ska namnge sina barn. Men ofta har man använt följande ”schema” för att namnge barnen:
– Första sonen döps efter farfar.
– Andra sonen döps efter morfar.
– Tredje sonen döps efter far.
– Första dottern döps efter farmor.
– Andra dottern döps efter mormor.
– Tredje dottern döps efter mor
Med efternamn som bildas av patronymikon innebär detta att den äldste sonens första son heter samma som sin farfar samt att en son har har ett efternamn som är ett patronymikon av sitt förnamn i regel är den tredje sonen.