Latinska ord och fraser i kyrkböckerna

Ibidem
På samma plats som ovanstående
Förkortas även Ibm
Används exempelvis i husförhörslängderna för att ange att någon är född på samma plats som ovanstående.

Kyrkans år

Kyrkans år