Länsbokstäver

För att underlätta indelningen av kyrkböckerna så används ge gamla länsbokstäverna. Dock brukar det vara lite svårt att komma ihåg vilket län som hade vilken bokstav eller bokstavskombination. Så här är en lista.

A – Stockholms stad (Stockholms stad -1968)
AB – Stockholms län (1969- )
AC – Västerbottens län
B – Stockholms län (utom Stockholms stad -1968)
BD – Norrbottens län
C – Uppsala län
D – Södermanlands län
E – Östergötlands län
F – Jönköpings län
G – Kronobergs län
H – Kalmar län
I – Gotlands län
K – Blekinge län
L – Kristianstads län (Skåne län)
M – Malmöhus län (Skåne län)
N – Hallands län
O – Göteborgs och Bohus län (Västra Götalands län)
P – Älvsborgs län (Västra Götalands län)
R – Skaraborgs län (Västra Götalands län)
S – Värmlands län
T – Örebro län
U – Västmanlands län
W – Kopparbergs län (Dalarnas län)
X – Gävleborgs län
Y – Västernorrlands län
Z – Jämtlands län