Hitta föräldrar genom Sveriges Dödbok

Om man har en person där man endast känner till föräldrarnas namn och där föräldrarna gifte sig efter 1900 och där den ena föräldern dog före 1970 men båda föräldrarna dog före 2009 så kan man använda Sveriges Dödbok 5 för att hitta mer information om föräldrarna. (Nja, det kanske ska påpekas att den informationen som man får fram är ett förslag på vad som kan vara rätt och att man alltid ska verifiera den mot en säker källa.

För att bygga upp ett exempel så har jag slumpmässigt letat upp ett par som ”uppfyller” det som jag beskrivit här ovan som jag ska använda som exempel på arbetsgången. Här är det frågan om Sven Persson och hans hustru Sigrid. Som ett litet komplement så har jag skapat ett fiktivt barn som är fött 1942.

Detta innebär att vi har ett par begränsande punkter som kan hjälpa oss. Föräldrarna bör vara födda senast 1924 om de var 18 år vid barnets födelse. Men vi lägger till två extra år för att vara lite mer på den säkra sidan så föräldrarna är födda senast 1926. Nästa tidpunkt blir att modern bör ha varit som mest 50 år vid barnets födelse vilket ger att hon är född tidigast 1892 men eftersom vi bör vara på den säkra sidan så lägger vi dit ett par års buffert och säger att hon är född tidigast 1887.

Vi börjar med att söka på föräldrarnas namn i Sveriges Dödbok 5. Den enda begränsningen som vi inför är att Sven och Sigrid är gifta (dvs gift eller änka/änkling).

Söker man på Sven Persson så får man 2336 personer och om man söker på Sigrid Persson så får man 721 personer. Här blir det ju uppenbart att Sigrid är det lämpligaste att börja med.

Nu gör vi en ny sökning med begränsningarna inlagda. Antalet Sigrid Persson som är födda under perioden 1887-1926 och som dog 1942 eller senare är 388. Men i detta urvalet finns även personer som gift sig och där deras namn vid födseln var Persson så antalet är betydligt mindre.