DIS-fadder för Gramps

Tiden går fort när man har roligt. För ungefär två veckor sedan så blev det klart att jag är DIS-fadder för släktforskningsprogrammet Gramps, Genealogical Research and Analysis Management Programming System. DIS, Datorhjälp i släktforskningen, är en av de största släktforskningsorganisationerna i Sverige. De har även ett eget släktforskningsprogram, DISGen, som är windowsbaserat men ger även stöd och tips för andra program. De driver även en ”informationsbytartjänst” som heter DISByt där det i nuläget finns cirka 31.3 miljoner poster.

När jag för någon månad sedan tittade igenom listan för vilka program som hade en fadder så saknade jag Gramps. Så jag kontaktade dem och frågade om det fanns någon fadder eller om de var intresserade att jag skulle åta mig detta. Så på styrelsemötet för drygt två veckor sedan klubbades det igenom att jag skulle utses till fadder.

En större omarbetning av databasen

För en dryg vecka sedan så inledde jag ett större projekt där jag kommer att uppdatera strukturerna i släktforskningsdatabasen. Bland annat så kommer platsinformationen att få en mer homogen struktur då jag tar bort länsbokstäverna och ersätter dessa med länsnamnen. Dessutom så tar jag steget fullt ut och låter platsnamnen få en hierarkisk struktur. Exempelvis så blir gamla ”Höganäs (M)” nu ”Höganäs, Malmöhus län, Sverige” samt att ”Höganäs nr 89, Höganäs (M)” nu istället kommer att bli ”Höganäs nr 89, Höganäs, Malmöhus län, Sverige”.

Efter att de just nu nästan 2200 platserna fått ett homogent utseende så kommer jag att se över källförteckningarna så att de bättre avspeglar församlingens namn och att alla församlingsnamn stavas identiskt. Det finns även ett antal källreferenser som anger församlingsböcker som inte existerar i den församlingen. Exempelvis så kommer ”Alfshög HFL 1784-1795” att ersättas med ”Ljungby AI:1”. Eventuellt så kommer steget att tas fullt ut även här och ange länsnamnet vilket i detta fallet skulle bli ”Ljungby, Hallands län, AI:1”.

Man kan konstatera att detta kommer att bli ett tidsödande projekt eftersom varje post måste förändras manuellt och i vissa fal måste även flera poster skapas för att ersätta en befintlig eftersom man måste skapa en hierarki. Dock kommer detta att löna sig i slutändan eftersom det blir lättare att hantera informationen.