Uppdaterad databas

Då har databasen Släktforskningsdatabasen Bytecode åter uppdaterats. Nu innehåller den 23784 personer och framstegen sker kontinuerligt.

Tack vare den ökade tillgången på ”moderna” uppgifter (läs fram till och med 1943) så har gapet fram till 1970 minskats avsevärt. Det är många familjer som har kunnat kompletteras med ättlingar fram till nutid.