Lördagar är en vilodag

Satt och tittade lite på statistiken för besöken till släktforskningsdatabasen och slogs av det faktum att det fanns en tydlig tendens. Under lördagarna så faller besöksnivåerna drastiskt.

Nu är det ju inte frågan om en statistiskt säkerställd tendens eftersom statistiken bara omfattar de två första veckorna av 2014 men trots det kan man läsa av en tydlig skillnad på besöksmängden för lördagar. Antalet besökare på fredagar och söndagar är i stort sett identiska medan lördagarna ligger på nära hälften av antalet besök i förhållande till de intilliggande dagarna.