phpGEDView utbytt mot webtrees för Bytecode

Utvecklingen för phpGEDView avstannade och det har inte släppts någon uppdatering sedan 2011-01-14 samt att den som var huvudansvarig för projektet lämnade vilket inte känns som en stabil utvecklingsriktning. Så under hösten började jag titta efter en produkt som skulle kunna ersätta med likvärdiga funktioner. Det visade sig då att phpGEDView-projektet hade forkats och fortsatt utvecklingen under namnet webtrees där för övrigt en av huvudutvecklarna phpGEDView även finns med.

Så från och med 2013-12-30 är det webtrees som kör databasen för släktforskningsdatabasen Bytecode. Även adressen har förändrats från www.bytecode.se/ged till tree.bytecode.se. Jag har dock lagt in ett filter på den gamla adressen som gör att majoriteten av alla gamla länkar kommer att ledas om till den nya databasen.

En förändring som gjorts är att den nya databasen kommer inte att finnas i flera olika versioner. I den gamla databasen så lades nya versioner upp som en ny separat databas vilket gjorde att gamla versioner fortfarande fanns tillgängliga. Detta innabar att även gamla och rättade fel fanns kvar och var sökbara via sökmotorer. I den nya databasen så finns det endast en version uppe och det är den senaste och mest uppdaterade.