Dags för en större förändring

Släktforskningsdatabasen använder sig av verktyget phpGedView som visar släktforskningsdatabaser. Men tyvärr så verkar utvecklingen av systemet ha avstannat och den senaste uppdateringen gjordes 2011. Så nu har jag beslutat mig för att flytta över forskningen till ett nytt system som heter WebTrees. Det kommer inte att innebära speciellt stora skillnader eftersom WebTrees baserar sig på phpGedView men man har uppdaterat systemet och plockat bort lite buggar.

Själva adressen kommer även den att förändras och man kommer att komma åt databasen via http://tree.bytecode.se

Gamla länkar som finns registrerade på exempelvis Google kommer i möjligaste mån att konverteras så att man trots allt landar på ungefär rätt plats.

I ett senare skede kommer jag att försöka göra den gamla webbplatsen tillgänglig eftersom den innehåller historik som kanske kan vara av intresse.