Mars månads uppdatering av släktforskningsdatabasen

Så har det åter blivit dags att uppdatera släktforskningsdatabasen. Den här gången ger uppdateringen tillgång till 20 585 personer, 6 514 familjer, 33 573 händelser och 1 974 platser.

Eftersom jag är sparsam av mig så uppdateras inte den befintliga databasen utan det tillkommer en ny. På detta sätt så kan man gå tillbaka i gamla databaser och se tidigare uppgifter (exempelvis kan rättade felaktigheter synas om de verkligen blev rätt och vilken information som fanns tidigare). MEN det finns ett litet problem med att spara på det gamla. Om man inte ser till att befinna sig i den nya databasen så kan man se gammal information. Så se till att det står 2013-03-19 uppe till vänster under phpGedView-loggan.