God fortsättning

Då har vi tagit oss in i det nya året 2013 och kan summera 2012 för att lägga det bakom oss.

För hemsidan har det gångna året inneburit ett klart uppsving med både fler besökare och en databas som växt kraftfullt.

Databasen som ligger offline och som publiceras med jämna mellanrum hade vid årsskiftet 19810 personer, 6297 familjer och inte mindre än 2835 unika efternamn.

När det gäller besökare så har det under december månad registrerats besökare från samtliga län i Sverige.

Under 2013 så kommer målet med databasen vara att den ska uppdateras i snitt varannan månad om det inte tillkommer något exceptionellt. Även bloggen och övriga hemsidan ska kompletteras upp och bli bättre än vad den är i nuläget.

 

Ha nu en riktigt god fortsättning på det nya året och må ni finna många nya släktingar.