Roadmap för släktforskningsdatabasen

Roadmap, eller ”Vad är på gång”, för släktforskningsdatabasen.

Andrahandsuppgifter

Det finns en del andrahandsuppgifter och uppgifter som saknar kompletta datum. Dessa ska verifieras och kompletteras så att så många uppgifter som möjligt blir kompletta.

Återskapandet av källreferenser

Vid ett byte av programvara får något år sedan (i samband med att det gamla programmet kraschade) så försvann en mycket stor del av alla källreferenser. Detta problem kvarstod under en ganska lång tid vilket innebar att även nya källreferenser blev korrupta. Nu är problemen med källreferenserna lösta och nu återstår ”bara” att återställa uppgifterna (vilket i sig är en jätteuppgift då det är många tusen uppgifter som ska uppdateras).

Bieffekt

En liten bieffekt av att verifiera andrahandsuppgifter och att återskapa källreferenser är att antalet poster kommer att öka rätt markant. När jag för ett par dagar sedan följde upp tillväxten i databasen så visade det sig att för varje verifierad andrahandsuppgift så tillkom det två nya poster. (Detta var kanske inte en statistiskt säkerställd undersökning. Men det ger ändå en fingervisning om att antalet poster kommer att öka markant när man verifierar andrahandsuppgifter, speciellt de som härstammar från webbplatser som exempelvis DISByt.)