Roadmap för släktforskningsdatabasen

Roadmap, eller ”Vad är på gång”, för släktforskningsdatabasen.

Andrahandsuppgifter

Det finns en del andrahandsuppgifter och uppgifter som saknar kompletta datum. Dessa ska verifieras och kompletteras så att så många uppgifter som möjligt blir kompletta.

Återskapandet av källreferenser

Vid ett byte av programvara får något år sedan (i samband med att det gamla programmet kraschade) så försvann en mycket stor del av alla källreferenser. Detta problem kvarstod under en ganska lång tid vilket innebar att även nya källreferenser blev korrupta. Nu är problemen med källreferenserna lösta och nu återstår ”bara” att återställa uppgifterna (vilket i sig är en jätteuppgift då det är många tusen uppgifter som ska uppdateras).

Bieffekt

En liten bieffekt av att verifiera andrahandsuppgifter och att återskapa källreferenser är att antalet poster kommer att öka rätt markant. När jag för ett par dagar sedan följde upp tillväxten i databasen så visade det sig att för varje verifierad andrahandsuppgift så tillkom det två nya poster. (Detta var kanske inte en statistiskt säkerställd undersökning. Men det ger ändå en fingervisning om att antalet poster kommer att öka markant när man verifierar andrahandsuppgifter, speciellt de som härstammar från webbplatser som exempelvis DISByt.)

Ny databas och omindexerad databas

Nu ligger det en ny version av databasen uppe. Den är daterad 2012-06-26 och innehåller uppdateringar gjorda fram till och med 2012-06-27 (ja, jag vet att datumen inte matchar men det bjuder jag på 😉 )

Idag så har jag äntligen tagit tjuren vid hornen och omindexerat databasen. Under väldigt lång tid så har GEDCOM-exporten från Gramps misslyckats eftersom vissa index inte har varit unika i GEDCOM-filen.

Men nu så är alla index fixade och alla poster ska nu ha fått ett unikt id. Detta har dock en liten baksida. De index som inte följde Gramps ”standard” har fått ett nytt id vilket gör att dessa rent fysiskt inte heter samma sak som innan. Detta är visserligen inga större problem eftersom sökmotorerna anger referens till vilken version av databas som uppgiften kommer. Men om man använder systemets interna funktion och refererar till en gammal post utan att ange vilken version av databas man menar så kan det bli fel.

Men trots att det finns nackdelar så är fördelarna övervägande och det känns skönt att äntligen ”fått tummen ur”. Den omindexerade databasen finns dock inte upplagd publikt ännu utan kommer att läggas upp vid nästa uppdatering.